CapitalNews , news, sri lanka, news today, latest news, breaking news, tamil news, sri lanka news, news live, top news, sri lanka news tamil, sri lanka time

CapitalNews , news 24 live, breaking news in sri lanka, news first, today tamil news in sri lanka, sri lankan news papers, sri lanka news live, sri lanka news live, daily news sri lanka, Tamil Radio, Tamil FM

அதி நவின galaxy A80 இலங்கையில்

அதி நவின galaxy A80 இலங்கையில்

samsung நிறுவனமானது தனது புத்தம் புதிய தொலைபேசியை இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

அதற்கான அறிமுக நிகழ்வு கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்றது

இதன் போது அதி நவின வசதிகளைக் கொண்ட samsung galaxy A80  வகை தொலைப்பேசியானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 

">


capitalnews.lk


முக்கிய செய்திகள்


மேலதிகச் செய்திகள்