CapitalNews is Sri Lanka's Premier Tamil News Channel

தாம் எந்த கணக்குகளையும் முடக்கவில்லை - பேஸ்புக் நிறுவனம்

தாம் எந்த கணக்குகளையும் முடக்கவில்லை - பேஸ்புக் நிறுவனம்

பேஸ்புக்கின் பக்கங்களையோ அல்லது தனிப்பட்ட நபர்களின் கணக்குகளையோ இலங்கை அரசாங்கத்தின் கோரிக்கைக்கமைய தாம்  முடக்கவில்லை என பேஸ்புக் நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது,

அத்துடன் தாம் சர்வதேச ரீதியான தரங்களின் அடிப்படையிலான கோரிக்கைகளுக்கு அமையவே இவ்வாறான கணக்குகளை முடக்குவதாக பேஸ்புக் நிறுவனம் குறிப்பிடுகின்றது,

சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை அமுல்ப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் உலகிலுள்ள அரசாங்ககங்களுடன் மிகவும் வௌிப்படைத்தன்மையுடன் செயற்படுதாக பேஸ்புக் நிறுவனம்  தெரிவிக்கப்படுகின்றது,

அத்துடன் பேஸ்புக் நிறுவனம் சர்வதேச தரத்திலான நிபந்தனைகளையும் மனித உரிமைகளுக்கா விதிமுறைகளையுமே தமது நிறுவனம் பின்பற்றுவதாக நிறுவனத்தின் பேச்சாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் தொடர்ச்சியாக பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் விதிகளை மீறுவதாக  இருந்தால் அவர்களின் பக்கங்களையே முடக்குவதாக பேஸ்புக் நிறுவனம் குறிப்பிடுகின்றது.முக்கிய செய்திகள்


மேலதிகச் செய்திகள்