மேடையில் கண்ணீர் விட்டு அழுத என்னமா ராமர்!

துயர் பகிர்வு