முக்கிய செய்திகள்

துயர் பகிர்வு

மரண அறிவித்தல்
Capitalnews.lk
சுப்ரமணியம் சாந்தினி
கொட்டகலை
பத்தனை
2018-09-06