முக்கிய செய்திகள்

துயர் பகிர்வு

மரண அறிவித்தல்
Capitalnews.lk
Chandra Mohan
Badulla Navila Tamil Vidyalayam
Badulla
2018-07-14